Walters Bildelars Kvalitets- och Miljöpolicy

Syftet med Walters Bildelars Kvalitets- och Miljöpolicy
Här beskriver vi på Walters Bildelar våra långsiktiga ambitioner för att värna om en hållbar utveckling i kvalitets- och miljöfrågor.

Målet med vår Kvalitets- och Miljöpolicy!
Vi ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling. Målet är att begagnade bildelar och återanvända bildelar ska bli det självklara valet för alla bilägare när de reparerar sin bil.

Såhär ska vi genomföra våra mål!
Vi på Walters Bildelar ska alltid erbjuda våra kunder en hög kvalitet och kompetens där miljöarbetet står i fokus och bidrar till att allt fler inser att vi behöver värna om miljön genom att använda begagnat och återanvänt. Vi ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling. Begagnade bildelar och återanvända bildelar ska bli det självklara valet för alla bilägare vid reparation av sin bil.

Såhär gör vi!
Vi demonterar och dränerar på ett miljösäkert sätt enligt den senaste tekniken. Då kan så många bildelar som möjligt återanvändas, allt avfall tas om hand, och material återvinnas enligt de miljölagar som gäller.

Vår bildemontering ska leverera bildelar med lika hög prestanda som nya bildelar men till ett lägre pris och med mindre energipåverkan. När du beställt en bildel från oss ser vi till att du får en snabb, trygg och säker leverans. bildelar du beställer från oss är alltid ett miljövänligare alternativ än en ny bildel.

Vi ska ha en hög kompetens och kunskaper kring miljöfrågor och hållbarhet så att vi alltid demonterar våra bilar med fokus på att minska energiförbrukningen och bidra till ett långsiktigt miljöarbete och medvetenhet.

Vår personals säkerhet, hälsa och välbefinnande är viktig för oss på Walters Bildelar. Vi är måna om att alla trivs hos oss, känner sig hörda och har möjlighet att utvecklas både i sin yrkesroll och på det personliga planet.

Vår personal skall ha en hög kompetens, flexibilitet och god kännedom om miljöarbete samt återvinning. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling inom den senaste tekniken. Det är viktigt för oss att vi informerar våra kunder om fördelarna av att alltid använda begagnat och återanvänt vid reparation för att gynna en hållbar utveckling.

Vi ska ligga i framkant när det gäller hållbarhet och moderna, tekniska lösningar samt förespråka användandet av begagnade bildelar och återanvända bildelar i alla led. Våra kommande generationer är beroende av att vi tar vårt arbete med hållbarhet på yttersta allvar. Om vi alla hjälps åt har vi möjlighet att påverka långsiktigt.

Vi på Walters Bildelar skall ständigt ha fokus på att öka våra kunskaper inom kvalitet och miljö för att kunna erbjuda våra kunder det bästa alternativet. Våra bildelar är hållbara, kostnadseffektiva och håller lika hög kvalitet som en ny bildel. Den har även samma garantier som en ny bildel.

Våra övergripande mål
Vårt mål är att öka återvinningen, minska energiförbrukningen och öka medvetenheten kring hur man kan värna om miljön genom att använda begagnade bildelar och återanvända bildelar. Vi vill ge de kommande generationerna de bästa förutsättningarna. Begagnade och återanvända originalbildelar ska vara det självklara valet.

Vi vill öka andelen begagnade bildelar och återanvända bildelar vid alla typer av reparationer. Begagnat och återanvänt skall alltid vara det självklara valet. Vi på Walters Bildelar ska arbeta aktivt med vårt miljö-, kvalitets- och hållbarhetsarbete. Vi värnar om kommande generationer och ökar medvetenheten kring vinsten med att använda begagnade bildelar och återanvända bildelar. Med blicken ständigt riktad framåt satsar vi på en hållbar framtid för oss och våra kommande generationer.

Adam Segermalm
Falkenberg 2021-09-01

”Begagnade och återanvända bildelar ska vara det självklara valet.”

ADAM SEGERMALM | VD