Märkesdemo Kvalitets- och miljöpolicy

Syfte

Beskriva företaget långsiktiga ambitioner i kvalitets- och miljöfrågor

Ansvar
Christer/VD ansvar för att policy upprättas och görs känd för medarbetare, kunder, leverantörer samt allmänhet.

Genomförande
Märkesdemo och Walters Bildelar AB skall stå för en känd, hög och jämn kvalitet till alla kunder, som leder till rekomendationer och återkommande köp. Vi ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling i den omfattning som vi har kunskap och resurser till.

För att förverkliga detta behöver vi:
Demontera och dränera på ett miljösäkert sätt så att avfall tas om hand, delar kan återanvändas och material återvinnas.
Leverera delar som motsvarar nya delars prestanda med hög leveranssäkerhet.
Ha kunskap och insikt i att vi följer såväl kunders krav som samhällets krav på oss i form av lagstiftning.
Personal med tillräckligt hög kompetens, som fortsatt kompetensutvecklas och som är flexibla.
Fösöka ligga steget före och ha abitionen att arbeta förebyggande.
Ha en ledning och personal som präglas av arbete med ständiga förbättringar.

Övergripande mål
Öka återvinningen och minska energiförbrukningen.
Öka andelen begagnade bildelar vid skadereperationer.

Vi på Walters Bildelar AB arbetar med din miljö.

Skogstorp / Falkenberg 2012-12-07

Christer Persson