Skrota bilen hos oss på Walters Bildelar!

Skrota bilen hos oss och var med i arbetet att anpassa oss till en mer hållbar framtid! Din bil går alltid igenom en miljömässigt riktig hantering hos oss där användbara bildelar återanvänds, allt farligt avfall samlas in och destrueras och resten återvinns till minst lagstadgade 95%.

Vi ser till att du och din bil bidrar till att skapa en hållbarare framtid med lägre energikostnader. Begagnat och återanvänt är miljösmart och kostnadseffektivt! Kom till oss med din bil tillsammans med det senaste gula registreringsbeviset (nr 2) och legitimation så löser vi resten.

Vi gör utbetalning till bankkonto, så ta med ett kontonummer vid inlämning av din bil.

Till alla som väljer att skrota sin bil hos oss på Walters Bildelar betalar vi ut en ersättning på 500 kr om bilen är komplett och har katalysator. Bilar utan katalysator tar vi såklart också emot men då betalas det inte ut någon ersättning.

Tack för att du medverkar till att stärka miljöarbetet och verka för en hållbar utveckling! Läs mer här.

Välkommen till oss på Walters Bildelar!

BESTÄLLA REGBEVIS
Skrota bilen hos Walters bildelar